Activităţi studenţeşti, Despre noi, Galeria foto si video, Noutăți

Conferința Integrare prin Cercetare și Inovare – Atelierul Fizică și Inginerie

 

        Pe data de 10 noiembrie, în cadrul Conferinței științifice naționale cu participare internațională “Integrare prin Cercetare și Inovare”, a fost organizat Atelierul de lucru Fizică și Inginerie

        Conferința a fost deschisă de Decanul Facultății de Fizică și Inginerie, dr., conf. univ. Valentina Nicorici și Decanul Facultății de Matematică și Informatică, dr., conf. univ. Galina Rusu cu un cuvânt de salutare. Participanții au privit videoul promotional dedicat Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.

        La Conferința au prezentat rapoartele științifice profesori și cercetători științifici ai facultăților de Fizică și Inginerie, Matematică și Informatică, laboratoarelor științifice “Fizica Semiconductorilor și Dispozitivelor”, “Fizica și Ingineria Nanomaterialelor “E. Pokatilov””, “Materiale Organice/Anorganice în Optoelectronică”. Prof. univ. A. Cliucanov a prezentat raportul despre quazi-particule în fizica stărilor condensate, conf. univ. V. Sirkeli a făcut analiza dispozitivelor THz bazate pe semiconductori cu banda interzisă largă, conf. univ. N. Nedeoglo a prezentat rezultatele cercetărilor proprietăților luminescente ale semiconductorilor de ZnSe(I):(P,As,Sb,Bi) și ZnO:Ag. Conf. univ. V. Nicorici a demonstrat particularitățile obținerii straturilor de materiale care se disociază la încălzire, conf. univ. A. Coval a prezentat raportul asupra fotodetectorului pe heterojoncțiune din InP, lect. V. Sprincean a făcut analiza proceselor de generare-recombinare a purtătorilor de sarcină de neechilibru în compozitul Ga2O3/Ga2Se3 și structurile microlamelare b- Ga2O3/GaSe.

1

 

2

        Doctoranzii D. Rusnac, I. Lungu, V. Bulimaga, c au prezentat informația cu referire la teza de doctor. De asemenea, a prezentat rezultatele sale științifice și studentul anului III, specialitatea Fizica, I. Gadiac.

 

3

 4

 5

  Conferința s-a desfășurat cu succes!

Natalia Nedeoglo, moderatorul Atelierului