MasteratTIM (Master)

plan-de-studii-2015-tim plan-de-studii-2016-tim master-tim-17-mod master-tim-18


SI (Master)

 plan-de-studii-2015-si plan-de-studii-2016-si master-si-18


Fizica (Master)

La specialitatea Fizica programa de învăţămînt include atît cursuri fundamentale de fizică generală, cît şi cursuri specializate, axate pe diferite domenii ale fizicii (fizica semiconductorilor, fizica teoretică, fizica şi informatica). Studenţii urmează şi modulul psihopedagogic….