SpecialitățiIngineria Mediului (Master)

plan-de-studii-2015-ingm plan-de-studii-2016-ingm master-ingmediului_17 master-pmmim-18 plan-m-pmmim-19


TIM (Master)

plan-de-studii-2015-tim plan-de-studii-2016-tim master-tim-17-mod master-tim-18 plan-m-tim-19


SI (Master)

 plan-de-studii-2015-si plan-de-studii-2016-si master-si-18


Fizica (Master)

La specialitatea Fizica programa de învăţămînt include atît cursuri fundamentale de fizică generală, cît şi cursuri specializate, axate pe diferite domenii ale fizicii (fizica semiconductorilor, fizica teoretică, fizica şi informatica). Studenţii urmează şi modulul psihopedagogic….


Ingineria şi managementul calităţii (licenţă, FR)

Se pregătesc specialişti în metrologie şi sisteme de măsurare, achiziţii de date, domenii cu implicaţii deosebite în industrie şi cercetare ştiinţifică, care sunt solicitaţi pe piaţa muncii. Absolvenţii obţin titlul de inginer licenţiat şi pot…


Tehnologii informaţionale (licenţă, FR)

Specialitatea oferă posibilitatea de a studia fundamental procesul de creare, implementare şi deservire a sistemelor informaţionale corporative (în întreprinderi, organizaţii, bănci ş.a.). Se organizează grupe cu studiul aprofundat al limbii engleze. Acest program de studiu…


Calculatoare (licenţă, zi)

Domeniul de activitate profesională a absolvenţilor acestei specialităţi este elaborarea şi asamblarea sistemelor de calculatoare, exploatarea şi deservirea sistemelor de calcul, asistenţa tehnică, asigurarea funcţionalităţii componentelor calculatorului şi protecţiei informaţiei prin metode de programare. Absolvenţii…


Iginergia şi managementul calităţii (licenţă, zi)

Se pregătesc specialişti în metrologie şi sisteme de măsurare, achiziţii de date, domenii cu implicaţii deosebite în industrie şi cercetare ştiinţifică, care sunt solicitaţi pe piaţa muncii. Absolvenţii obţin titlul de inginer licenţiat şi pot…


Tehnologii informaţionale (licenţă, zi)

Specialitatea oferă posibilitatea de a studia fundamental procesul de creare, implementare şi deservire a sistemelor informaţionale corporative (în întreprinderi, organizaţii, bănci ş.a.). Se organizează grupe cu studiul aprofundat al limbii engleze. Acest program de studiu…


Fizica (licenţă, zi)

La specialitatea Fizica programa de învăţămînt include atît cursuri fundamentale de fizică generală, cît şi cursuri specializate, axate pe diferite domenii ale fizicii (fizica semiconductorilor, fizica teoretică, fizica şi informatica). Studenţii urmează şi modulul psihopedagogic….