Noutăți, Uncategorized

Admiterea 2020-licență la Facultatea de Fizică și Inginerie a USM

Specialități:

Tehnologia informaţiei (Studii la Zi și Frecvență Redusă)

Fizică ( Program comun cu Universitatea ”Alexandru Iona Cuza” din Iași, România-două diplome)

Fizica(științe ale educației)

Inginerie şi managementul calităţii (Studii la Zi și Frecvență Redusă)

Inginerie şi managementul calităţii (Studii la Zi și Frecvență Redusă)

Hidrologie și Meteorologie

Calculatoare şi reţele

Admiterea 2020-licență  la Facultatea de Fizică și Inginerie a USM
Sesiunea concursului de admitere se va desfăşura în perioada 27 iulie – 20 august, cu respectarea obligatorie a următoarelor etape consecutive de către fiecare candidat:
a) Depunerea online a dosarului de concurs – 27 iulie – 04 august 2020; ( https://eadmitere.usm.md/ )
b) Anunţarea rezultatelor preliminare – 07 august 2020;
c) Depunerea actelor în original – 08 august – 18 august 2020, conform orarului stabilit de Comisia de admitere pe adresa: mun. Chișinău, str. A.Mateevici 60, bloc 4, biroul 138;
d) Anunţarea rezulatelor finale – 20 august 2020.

Important: Neprezentarea actului de studii în original, în perioada 08 august – 18 august 2020, duce la pierderea locului obţinut prin concursul de admitere!

Actele obligatorii necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

1. cererea de înscriere la concursul de admitere (se va completa în momentul depunerii actelor on-line);
2. copia buletinului de identitate;
3. actul de studii, în original, cu anexă;
4. 4 fotografii 3×4 cm;
5. bon de înscriere, 50 de lei (se achită în momentul depunerii actelor).
Actele se depun pe adresa: mun. Chișinău, str.A.Mateevici 60, blocul 4 al Universității de Stat din Moldova, bir. 138.

Pentru informații suplimentare accesați http://admitere.usm.md/http://phys.usm.md/
Persoana responsabilă: Dmitroglo Liliana, conf.univ., prodecanul Facultății de Fizică și Inginerie a USM ( Tel.: 069604411) sau Sprincean Veaceslav, lect. univ. ( Tel.: 079776944)