Noutăți

Atelier FFI

Atelier pentru transfer de cunoștințe !

Pe data de 7 aprilie 2017, dl Dorin Dușciac, doctor în fizică, inginer cercetător la Comisariatul pentru Energie Atomică (Saclay, Franța), a prezentat un Atelier practic în domeniul fizicii și ingineriei nucleare pentru studenții Facultății de Fizică și Inginerie a Universității de Stat din Moldova. Atelierul este parte componentă a proiectului „Transfer de cunoștințe în domeniul fizicii și ingineriei nucleare” din cadrul programului guvernamental de granturi Diaspora Engagement Hub, implementat de Biroul Relații cu Diaspora și  realizat cu sprijinul OIM Moldova.

La eveniment au participat peste 20 de studenți ai Universității de Stat din Moldova, și elevi ai mai multor licee din Chișinău. Evenimentul a suscitat un interes deosebit al participanților, și a generat discuții pe subiecte legate dezvoltarea sectorului energetic din Republica Moldova, aplicațiile radiațiilor ionizante în medicină, ș.a. 

Proiectul implementat de către dl Dorin Dușciac prevede organizarea unui program de instruire pentru elevii și studenții din R. Moldova, popularizarea domeniului și stabilirea perspectivelor de colaborare și a posibilelor parteneriate, în vederea valorificării domeniului în Moldova în scopuri de dezvoltare tehnologică și economică.