Beldiga Maria

Date Personalepoza

Beldiga Maria, doctor în informatică, conferențiar universitar.

e-mail: maria.beldiga@gmail.com

Studii

2002-2007: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică și Informatică,

specialitatea Matematică, licenţiat în matematică;

2008-2010: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică și Informatică,

specialitatea Baze de date şi cunoştinţe, master în Ştiinţe exacte,

2010-2013: Universitatea de Stat din Moldova, studii la doctorat, specialitatea 232.02 –

Tehnologii, produse și sisteme informaționale.

Activitate didactică, Departamentul Fizică Aplicată și Informatică

Titularul cursurilor:Sisteme de inteligență artificiale, Proiectarea interfețelor de utilizator, Limbaje de programare Web, Web Design, Metode și mijloace tehnice de protecție a informației, Proiectarea sistemelor informaționale, Proiectarea sistemelor de operare, Sisteme de operare: Windows, Codificarea informației Tehnologii internet Programarea în Windows Tehnologii informaționale de comunicații Sisteme suport pentru decizii, Tehnologii avansate de programare.

Domeniul de Activitate științifică

Tehnologii, produse și sisteme informaționale. Dezvoltarea Sistemelor inteligente aplicate în educație. Au fost publicate peste 27 lucrări științifice, inclusiv prezentări la conferințe naționale și internaționale, 2 lucrări didactico-metodice.

Premii și distincții: „Premiul municipal pentru tineret în domeniul științei” (informatică 2014).