Licență - Zi, Specialități

Calculatoare (licenţă, zi)

Domeniul de activitate profesională a absolvenţilor acestei specialităţi este elaborarea şi asamblarea sistemelor de calculatoare, exploatarea şi deservirea sistemelor de calcul, asistenţa tehnică, asigurarea funcţionalităţii componentelor calculatorului şi protecţiei informaţiei prin metode de programare. Absolvenţii obţin titlul de inginer licenţiat în sisteme de calculatoare şi pot lucra în diferite organizaţii (bănci, industrie etc.) în calitate de administratori ai sistemelor de calculatoare, specialişti de asamblare şi setare a tehnicii de calcul.


plan_calculatoare_14_
plan_calculatoare_15_
plan-calc_16_

plan-calc_17

plan_calc_18