Caraman Mihail

caraman_mihail-foto

Date personale

Caraman Mihail, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar.

Locul naşterii: s. Izvoare, r-nul. Orhei

e-mail: mihailcaraman@yahoo.com

Studii

Institutul Pedagogic T. G. Șevcenco din Tiraspol, Facultate de Fizică şi Matematică, specialitatea – profesor de matematică și Fizică, 1958.

Candidat în științe fizico-matematice: Universitatea de Stat din Moldova, 1971.

Doctor habilitat în științe fizico-matematice: Institutul de Fizică Aplicată, Academia de Științe a Moldovei.

Activitatea didactică, Departamentul Fizica Aplicată şi Informatica

Titularul cursurilor: Fizica generală: Electricitate și Magnetism, Optica, Fizica Atomului, nucleului atomic și a particulelor elementare; Spectroscopia atomică și moleculară; Optoelectronica și fotoelectronica; Luminescența; Fotonica și dispozitive optoelectronice; Fizica leserilor.

Domeniul de activitate științifică

Fizica și ingineria semiconductoarelor; cercetarea fenomenelor optice, electrice și fotoelectrice, magnetice, fotonice și optoelectronice.

Au fost publicate peste 450 lucrări științifice, dintre care peste 40 de articole în reviste internaționale cotate ISI şi SCOPUS, 4 manuale/cărți, 3 capitole în monografie internațională, 18 brevete de invenție.

 

Funcţii de conducere în cadrul facultății – Șeful Catedrei Fizica Aplicată (1998-2004).