Conducerea facultății

Un rol deosebit de important în asigurarea calităţii procesului de învăţământ la Facultatea de Fizică și Inginerie îi revine decanatului facultăţii. Concomitent cu dirijarea procesului de instruire, decanatul iniţiază şi desfăşoară:

 • şedinţele Consiliului facultăţii;
 • şedinţele Biroului consiliului facultăţii;
 • monitorizează activitatea catedrelor, şefilor de grupe;
 • organizează olimpiade republicane la Fizică;
 • seminarele republicane ale profesorilor de fizică din învăţământul preuniversitar;
 • ziua uşilor deschise la facultate;
 • alte activităţi extracurriculare ce contribuie la optimizarea procesului de predare-învăţare.

Începând cu 13 ianuarie 2012 şi până la 1 octombrie 2014 Facultatea de Fizică și Inginerie a fost condusă de Florentin Paladi, în prezent prorector pentru activitate ştiinţifică. Decan al facultăţii din 1 octombrie 2014 este doamna Valentina Nicorici – doctor, conferenţiar universitar.

nicorici

Valentina Nicorici s-a născut la 27 iulie 1952 în oraşul Chişinău. În anul 1974 a absolvit Facultatea de Fizică a Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Fizica. Urmează studiile la doctorat, după care în 1984 susţine teza de doctor cu tema „Cercetarea fenomenelor de transport şi a mecanismelor de împrăştiere a purtătorilor de sarcină în cristalele PbSnTe”.

Activează la USM din 1974 în calitate de:

 • laborant la Catedra Fizica Semiconductorilor (1974-1977);
 • colaborator ştiinţific inferior la Sectorul de Cercetări Ştiinţifice (1977-1979);
 • colaborator ştiinţific superior la Sectorul de Cercetări Ştiinţifice (1982-1985);
 • colaborator ştiinţific superior în LCŞ „Fizica Semiconductorilor” (1985-1987);
 • între anii 1987 şi 2000 este asistent la Catedra Fizica Semiconductorilor;
 • în 1993 devine conferenţiar universitar.
 • din 2000 până în 2003 activează la Catedra Fizica Aplicată şi Informatică.
 • de la 1 noiembrie 2003 – prodecan al Facultăţii de Fizică și Inginerie.

Din 1997 pînă în 1998 se află la reciclare la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi.

Doamna Valentina Nicorici:

 • este autor a circa 100 de articole ştiinţifice;
 • deţine un brevet;
 • a elaborat 4 suporturi de curs;
 • a ţinut peste 30 de referate la conferinţe republicane şi internaţionale.

Un sprijin şi un coechipier de nădejde al decanului în organizarea procesului instructiv-educativ de la facultate este prodecanul Liliana Dmitroglo. 

liliana.Dmitroglo Liliana s-a născutla 7 ianuarie 1978  în satul Baimaclia, r-n Cantemir
În anul 1999 a absolvit Facultatea de Fizică, specialitat “Fizica Semiconductorilor şi Dielectricilor”. În anul 2000 a absolvit masteratul la programul “Fizica Teoretică”. În perioada anilor 2000-2003 şi-a făcut studiile la doctorat, specialitatea Fizica şi Ingineria semiconductorilor. Din anul 2003 activează ca lector universitar la catedra
  -Meteorologie, Metrologie şi Fizică Experimentală, iar din anul 2011 ca lector superior la catedra respectivă

La moment este titularul cursurilor

 • Metode statistice de prelucrare a rezultatelor experimentale;
 • Planificarea şi organizarea experimentului;
 • Tehnica măsurării şi analiza erorilor sistematice. 

Costiunina Natalia s-a născut la  18 august 1994 în oraşul Tiraspol. Activează în calitate de metodist (secţia învăţământ cu frecvenţă la zi) la Facultatea de Fizică şi Inginerie din 2016. A absolvit Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova, specialitatea “Istorie”. Din anul 2016 îşi continuă studiile la programul de master de profesionalizare
“Managmentul Instituţiei Media” din cadrul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM.