Activităţi studenţeşti, Despre noi, Noutăți

Conferința Internațională MSCMP-2018 la facultatea de Fizică și Inginerie

         În perioada 24.09-28.09  la Universitatea de Stat din Moldova și-a desfășurat lucrările Conferința Internațională MSCMP-2018. Conferința a fost organizată sub egida Institutului de Fizică Aplicată și a Facultății de Fizică și Inginerie a USM. La Conferință au fost reprezentanți din 26 de țări, iar numărul participanților a fost peste 300. în cadrul conferinței au fost organizate work shop-uri și trenning-uri pentru tinerii cercetători. Au fost organizate opt sesiuni plenare și trei sesiuni de postere. Conferința s-a desfășurat într-o atmosferă amiabilă și călduroasă, cu schimb de opinii și informații științifice.

capture

Foto 1:  Deschiderea Conferinței Internaționale MSCMP-2018

Foto 2: Cuvântul de salut al Profesorului  Florentin Paladi,  Prorector pentru activitate științifică, USM

capture2

Foto 3. Discursul acdemicianului Svetoslav Moscalencola la Plenara Conferinței, cu prelejul Aniversării de 90 Ani.

Foto 4. ”Live Muzic” la  Welcome Party.