Absolvenți, Noutăți

Conferința Științifică a Facultății de Fizică și Inginerie 2017

La data de 2 martie 2017 s-a desfășurat Etapa I a Conferinței ”Sesiunea națională de comunicări științifice”, organizată în cadrul Facultății de Fizică și Inginerie a Universității de Stat din Moldova. La Conferință au participat 20 de studenți din anii I, II, III și IV la două ateliere: Tehnologii informaționale; Ingineria și managementul calității și Fizică. Studenții au dat dovadă de o pregătire bună în domeniu prin prezentarea comunicărilor.

La atelierul Tehnologii informaționale premiile au fost distribuite după cum urmează:

Locul I – Cunup Marin, an. III;

Locul II –  Calmațui Cristina, Costenco Maria,  an. III;

Locul III –  Butucea Cristina, Bivol Constantin, an. III.

Atelierul Ingineria și managementul calității și Fizica:

Locul I – Rusnac Ivan, anul II, Fizica;

Locul II –  Untila Carolina, an.III, IMC; Pîrlog Iurie, an.II, Fizica;

Locul III – Brăileanu Olga, an.III, IMC; Rusnac Dumitru, an.III, Fizica.

Mențiuni au obținut:

Barbu Maria, masterandă, an.I, PMMIM;

Scai Alexei, an.III, TI.

Menționăm, că toți participanții la Conferință au primit diplome de participare.

Le mulțumim tuturor studenților pentru participare și le dorim succese în domeniul de cercetare ales!