Consiliul profesoral, Licență - Zi, Licență – FR, Noutăți

Consiliul facultatii va avea loc Luni, 2 aprilie la ora 13.30 in sala 332/4

Stimati colegi si studenti,
Consiliul facultatii va avea loc Luni, 2 aprilie la ora 13.30 in sala 332/4.
Ordinea de zi:
 

1.      Cu privire la organizarea Admiterii 2018 la facultate.  

2.      Rezultatele Conferinţei ştiinţifice studenţești (etapa I) și organizarea etapei a II.

 

3.      Organizarea practicii pedagogice în contextul pregătirii specialiştilor la diferite specialităţi la facultate.

 

4.      Cu privire la organizarea practicii de producție (anul IV, zi+FF) la specialitățile Tehnologii informaționale și Inginerie și managementul calității

 

5.      Activitatea de tutoriat la facultate, rezultatele testărilor I.

 

6.      Diverse

Decanul facultăţii

Coordonatorii Atelierelor: Moșneaga Alisa, Curlicovschi Alisa

 

Dr., conf. univ. Gh.Ţurcanu.

 

 

Vatavu S.; Dmitroglo L.

 

 

 

Prodecanul facultății, tutorii

Sunt invitati tutorii grupelor cu informatia despre starea reusitei si rezultatele lucrarilor de control.(Lista tutoriatului se anexeaza)