Contacte

Facultatea de Fizică şi Inginerie

or.Chişinău, str.A.Mateevici 60
bl.4, et.3, b.331, 333,
tel.(002) 57-75-79, (002) 57-76-64

Decan — Nicorici Valentina, dr., conf.univ. — nicorici@usm.md
Prodecan — Dmitroglo Liliana, lect.sup. — dmitrogloliliana@yahoo.com

 

Catedra Fizica Teoretică

or.Chişinău, str.A.Mateevici 60
bl.4, et.2, b.230, tel. (002) 57-75-83,
Şef catedră — Nica Denis, dr., conf.cerc. — dlnika@yahoo.com

 

Catedra Fizica Aplicată şi Informatică

 or.Chişinău, str.A.Mateevici 60
bl.4, et.1, b.119, tel. (002) 57-75-86,
Şef catedră — Nedeoglo Dumitru, dr.hab, prof.univ. — nedeoglo@usm.md

 

 

LISTA TELEFOANELOR LA FACULTATE 

 


Funсţie/Catedra/Laborator

 

Nume,Prenume

Telefon

Bloc

Birou

Catedra/Serviciu

Decan

Nicorici Valentina

(002)577579

4

331

==//==

Prodecan

Dmitroglo Liliana

(002)577664

4

333

==//==

Metodist / Dispecer

Costiunina Natalia

(002)577579

4

331

==//==

Şef de catedră

Nedeoglo Dumitru

(002)577586

4

119

Fizica Aplicată şi Informatica

Catedra

Gaşin Petru

(002)577498

4

118

Fizica Aplicată şi Informatica

Catedra

Rotaru Corneliu

(002)577686

4

121

Fizica Aplicată şi Informatica

Catedra

Radevici Ivan,

Goncearenco Evghenii

(002)577709

4

139

Fizica Aplicată şi Informatica

Catedra

Bruc Iurii

(002)577715

4

352

Fizica Aplicată şi Informatica

Laboratorul “Tehnologia materialelor semiconductoare”

Nicorici Valentina

(002)577736

4

125

Fizica Aplicată şi Informatica

Laboratorul “Bazele fizice ale tehnicii de calcul”

Gorceac Leonid

(002)577720

4

138

Fizica Aplicată şi Informatica

Laboratorul “Radioelectronica”

Nedeoglo Dumitru

(002)577737

4

245

Fizica Aplicată şi Informatica

Laboratorul “Electronica semiconductoare”

Iurieva Tatiana

(002)577671

4

350

Fizica Aplicată şi Informatica

Proiect internaţional FLEXSOLSELL

Dumitriu Petru

(002)577827

4

234

Fizica Aplicată şi Informatica

Laboratorul “Fizica dielectricilor”

Suşchevici Constantin

(002)577728

4

241

Fizica Aplicată şi Informatica

Laboratorul “Fenomene optoelectronice”

Suman Victor

(002)577820

4

245

Fizica Aplicată şi Informatica

Laboratorul “Mecanica”

Chetruş Petru

(002)577735

4

410

Fizica Aplicată şi Informatica

Laboratorul “Electricitate şi magnetism”

Potlog Tamara

(002)577827

4

416

Fizica Aplicată şi Informatica

Şef de catedră

Nica Denis

(002)577583

4

230

Fizica Teoretică

Catedra

Tacu Nina

(002)577584

4

228

Fizica Teoretică

Inginer programator

Gubceac Ghenadie

(002)577786

4

247

Fizica Teoretică

Laboratorul “Optica şi fizica atomică”

Duşciac Viorel

(002)577751

4

343

Fizica Teoretică

Laboratorul “Mecanica, fizica moleculară şi electricitate”

Udalova Oxana

(002)577751

4

345

Fizica Teoretică

Şef de catedră

Stan Victor

(002)577780

4

137

Meteorologie, Metrologie şi Fizica Experementală

Catedra

Vatavu Elmira

(002)577742

4

430

Meteorologie, Metrologie şi Fizica Experementală

Observatorul Astronomic (Străşeni).

Lozovanu Petru

(0237) 92391

st

obs

Meteorologie, Metrologie şi Fizica Experementală

Laboratorul “Etalonări şi verificări metrologice”

Gaiu Nicolae

(002)577746

4

s25

Meteorologie, Metrologie şi Fizica Experementală

Laboratorul “Metode fizice de analiză a produselor”

Lozovanu Petru

(002)577674

4

249

Meteorologie, Metrologie şi Fizica Experementală

Laboratorul “Didactica fizicii” în numele profesorului universitar Visarion Gamurari

Postolachi Silvia

(002)577678

4

332

Fizica Teoretică

Laboratorul “Analiza spectrală”

Caraman Mihail

(002)577718

4

347

Meteorologie, Metrologie şi Fizica Experementală

Laboratorul “Optica”

Caraman Mihail

(002)577582

4

418

Meteorologie, Metrologie şi Fizica Experementală

Laboratorul “Fizica atomului şi a nucleului”

Evtodiev Igor

(002)577589

4

423

Meteorologie, Metrologie şi Fizica Experementală

LCŞ “Fizica semiconductorilor”

Coval Andrei

(002)577587

4

123

CCŞ „Materiale şi dispozitive cu semiconductori”

LCŞ “Fizica semiconductorilor”

Fiodorov Vladimir

(002)577792

4

132

CCŞ „Materiale şi dispozitive cu semiconductori”

LCŞ “Fizica semiconductorilor”

Botnariuc Vasile

(002)577681

4

136

CCŞ „Materiale şi dispozitive cu semiconductori”

LCŞ “Înregistrare fototermoplastică”

Corşac Oleg,

Chiriţa Arcadii

(002)577588

4

141

CCŞ „Materiale şi dispozitive cu semiconductori”

LCŞ “Înregistrare fototermoplastică”

Jidcov Iurii

(002)577747

4

148

CCŞ „Materiale şi dispozitive cu semiconductori”

LCŞ “Înregistrare fototermoplastică”

Nasedchina Nadejda

(002)577747

4

149

CCŞ „Materiale şi dispozitive cu semiconductori”

LCŞ “Înregistrare fototermoplastică”

Prilepov Vladimir

(002)577719

4

s15

CCŞ „Materiale şi dispozitive cu semiconductori”

LCŞ “Înregistrare fototermoplastică”

Neamţu Sevastian

(002)577680

4a

215

CCŞ „Materiale şi dispozitive cu semiconductori”

LCŞ “Fizica şi ingineria nanomaterialelor şi sinergetica “E.P.Pokatilov “

Dementiev Igor

(002)577658

4

s29

CCŞ „Materiale şi dispozitive cu semiconductori”

LCŞ “Fizica şi ingineria nanomaterialelor şi sinergetica “E.P.Pokatilov “

Dementiev Igor

(002)577822

4a

209

CCŞ „Materiale şi dispozitive cu semiconductori”

LCŞ “Fizica şi ingineria nanomaterialelor şi sinergetica “E.P.Pokatilov “

Roşca Liudmila

(002)577712

4a

216

CCŞ „Materiale şi dispozitive cu semiconductori”

LCŞ “Fizica şi ingineria nanomaterialelor şi sinergetica “E.P.Pokatilov “

Gaiu Nicolae

(002)577755

4

425a

CCŞ „Materiale şi dispozitive cu semiconductori”

LCŞ “Fotonică şi metrologie fizică”

Caraman Mihail

(002)577669

4

334

CCŞ „Materiale şi dispozitive cu semiconductori”

LCŞ “Fotonică şi metrologie fizică”

Evtodiev Igor

(002)577688

4

337

CCŞ „Materiale şi dispozitive cu semiconductori”