Contacte

Facultatea de Fizică şi Inginerie

or.Chişinău, str.A.Mateevici 60
bl.4, et.3, b.331, 333,
tel.+373 022 24 43 86

Decan — Nicorici Valentina, dr., conf.univ. — vnicorici@yahoo.com
Prodecan — Dmitroglo Liliana, lect.sup. — dmitrogloliliana@yahoo.com

 

Departamentul Fizica Teoretică ,,Iurie Perlin”

or.Chişinău, str.A.Mateevici 60
bl.4, et.2, b.230
Şef departament — Nica Denis, dr. hab., prof. univ. — dlnika@yahoo.com

 

Departamentul Fizica Aplicată şi Informatică

 or.Chişinău, str.A.Mateevici 60
bl.4, et.1, b.119
Şef departament — Sergiu Vatavu, dr., conf. univ. — savatavu@yahoo.com