Consiliul profesoral, Noutăți

Convocarea consiliului facultatii, 16 octombrie 2017

Stimati colegi,
Miane, 17 octombrie la ora 13.30 avem Consiliul facultatii.
Va rog, prezenta este obligatorie, conform listei.
Cu respect
     

octombrie

1.      Nivelul de pregătire al studenţilor anilor 13 şi 14 la disciplinele reale şi modul de organizare şi desfăşurare a lucrului instructiv-educativ cu ei. Pregătirea studenţilor anilor 13 şi 14 pentru atestare şi aprobarea graficului suplimentar de consultaţii.

 
 
 
 
2.      Organizarea procesului educaţional cu frecvență redusă la specialităţile „Ingineria şi managementul calităţii” şi „Tehnologii informaţionale”.
 
 
3.      Darea de seamă a Comisiei de asigurare a calităţii studiilor la facultate pentru anul de învăţământ 2016-2017 şi sarcinile principale în noul an. Cu privire la completarea Comisiei de calitate cu studenţi şi reprezentanţi ai angajatorilor, cu care facultatea are încheiate acorduri de colaborare. Aprobarea graficului de asistenţă reciprocă la facultate.

 

Decanul facultăţii

A.Curlicovschi, lect.univ.

V.Nicorici, dr., conf. univ.

Prodecanul facultății

Şefii departamentelor

 

 P.Chetruş, dr., conf. univ.