Dmitroglo Liliana

dimitroglo

Date personale

Dmitroglo Liliana, doctor în știinte fizice, conferențiar  universitar.

Locul  naşterii: Baimaclia, Cantemir.

e-mail: dmitrogloliliana@yahoo.com.

Studii

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Fízică,

specialitatea – Fizica semiconductorilor, 1999.

Masterat: Universitatea de Stat din Moldova, 2000.

Doctorat: Universitatea de Stat din Moldova, 2003.

Activitatea didactică, Departamentul  Fizica Aplicată şi Informatica

Titularul cursurilor: Metode statistice de prelucrare a datelor experimentale; Planificarea şi organizarea experimentului; Tehnica măsurării; Teoria incertitudinii; Managementul calității.

Domeniul de activitate științifică

Fizica şi tehnologia materialelor; Dispozitive optoelectronice şi de înregistrare a informaţiei optice obţinute pe bază de materiale semiconductoare multifuncţionale şi de structuri nanolamelare.  Au fost publicate peste 60 lucrări științifice, inclusiv prezentări la conferințe naționale și internaționale, capitole în monografii. 

 Funcţii de conducere în cadrul facultății  – prodecan (2014- până în prezent).