Despre noi, Noutăți

Drum bun, USM, spre rezultate de performanță!

Drum bun, USM, spre rezultate de performanță!

Zilele acestea, dar mai exact pe data de 16 decembrie se va determina soarta de dezvoltare în continuare a Universității de Stat din Moldova, după alegerea în turul doi a unuia dintre candidați la postul de rector pentru următorii cinci ani. Concurează Prorectorul USM pentru activitatea științifică doctorul habilitat în științe fizico-matematice și doctorul în științe filozofice, Domnul Florentin Paladi și ex-Ministrul Educației, Culturii și Cercetării doctorul în istorie, Domnul Igor Șarov. 

De faptul, cine dintre acești doi candidați va deveni rectorul Universității, depinde, în mare măsură, care va fi direcția strategică de dezvoltare a USM și cu cât de mare sau mic succes această direcție strategică va fi implementată în practică. Strict vorbind, succesul implementării în practică a strategiei alese de către noul rector al USM va depinde nu atât de înțelegerea necesității efectuării reformelor profunde în sistemul academic și de cercetare la universitate, cât de prezența condițiilor obiective necesare pentru efectuarea acestor reforme.

O analiză succintă a activităților universităților, în fruntea cărora s-au aflat savanți cu renume mondial, arată clar că aceste universități s-au bucurat de mari succese în activitatea lor. Câteva exemple: universitățile Harvard și Stenford din SUA, Universitatea Cambridge din Anglia, Universitatea Tehnică din Dortmund, Germania,  Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluh-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași ș.a.
Un exemplu deosebit prezintă vestita Universitate din Kazani (Federația Rusă), rectorul căreia devenise la vârsta de numai 35 ani (în a.1827) vestitul matematician rus Nicolae Lobacevschii cu renume mondial, autorul geometriei non-Euclidiene, care a rămas pentru totdeauna în istoria matematicii universale. Matematicianul Nicolae Lobacevschii a condus Universitatea din Kazani timp de 18 ani și, după cum rezultă din documentele de arhivă, Universitatea a avut mari succese în pregătirea cadrelor de înaltă calificare și în dezvoltarea științei.

          Din autobiografia rectorului Universității din Kazani în perioada anilor 1827-1845 aflăm, că Nicolae Lobacevschii avea din tinerețe capacități bine dezvoltate de a efectua cercetări fundamentale în domeniul geometriei. Întâmplător sau nu, dar și candidatul la ocuparea postului de rector al Universității de Stat din Moldova, Domnul Profesor Florentin Paladi a susținut teza de doctor în științe fizico-matematice la vârsta de numai 24 ani, ca peste un an să mai susțină a doua teză de doctor, de data aceasta în filozofie. Astfel, domnul Florentin Paladi la vârsta de 25 ani avea susținute deja două teze de doctor. Din acel moment cariera sa științifică s-a dezvoltat în mod accelerat (postdoctoratul în Japonia, susținerea tezei de doctor habilitat în științe fizico-matematice). În continuare, împreună cu echipa sa participă la mai multe concursuri de proiecte științifice internaționale, pe care le câștigă. Pe baza acestor proiecte aduce la Universitate utilaj științific de performanță și pune baza unor colaborări științifice internaționale, lărgind aria de colaborare științifică cu implicarea noilor centre științifice.

Astfel, prorectorul pentru activitatea științifică a USM, Domnul Florentin Paladi, este un savant de talie internațională în domeniul fizicii teoretice cu cunoștințe largi interdisciplinare. Posedă la nivel înalt programarea la calculator și tehnologiile informaționale. A manifestat capacități manageriale de performanță la nivelul conducerii Universității de Stat din Moldova. Domnia sa a demonstrat deasemenea, că este competent și pregătit pentru a realiza setul necesar de reforme privind activitatea academică și de cercetare la Universitate. 

22aa

Ion GERU

Membru corespondent

al Academiei de Științe a Moldovei,

Doctor habilitat în științe fizico-

matematice, Profesor universitar

11.12.2020