Nedeoglo Dumitru

Date personaleunnamed

Nedeoglo Dumitru, doctor habilitat în știinte fizico-matematice, profesor universitar.

Data şi locul naşterii: 1 noiembrie 1942, s. Copceac, Ceadâr-Lunga, RM

e-mail: nedeoglo_d@yahoo.com

Studii

Universitatea de Stat din Chişinău, Facultate de Fízică şi Matematică, specialitatea – Fizica, 1965.

Doctorat: Institutul Fizico-tehnic ”A.F.Ioffe” al AȘ URSS, Leningrad, 1971.

Activitatea didactică, Departamentul  Fizica Aplicată şi Informatica

Titularul cursurilor: Bazele electronicii, Luminescența semiconductoarelor, Fizica semiconductorilor neordonați,  Criogenia și supraconductibilitatea, Conversia fotovoltaică a energiei solare.

Domeniul de activitate științifică

Fizica și ingineria semiconductoarelor; Elaborarea tehnologiei de obținere și dopare a semiconductorilor  cu banda interzisă largă AIIIBV și AIIBVI și  investigarea proceselor electronice, magnetice, optice, de iradiere, și a spectrului energetic al defectelor intrinseci și impuritare.

Au fost publicate peste 360 lucrări științifice, inclusiv prezentări la conferințe internaționale, o monografie, 2 brevete de invenție și 3 lucrări didactico-metodice.  A realizat conducerea științifică a 10 teze de doctor în științe fizico-matematice.

Premii și distincţii de Stat

Laureat al Premiului de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii al RM; medalia „Meritul Civic”; medalia „Dimitrie Cantemir”; Cetăţean de Onoare a UTA Găgăuzia; veteran al muncii al USM.