Activităţi studenţeşti, Despre noi, Noutăți

Felicitări participanților de la etapa I a Sesiunii naționale cu participare internațională de comunicări științifice studențești, Ediția XXIV!!!

Facultatea de Fizică și Inginerie aduce sincere felicitări studenților facultății care au participat la etapa I a Sesiunii naționale cu participare internațională de comunicări științifice studențești Ediția XXIV și cadrelor didactice pentru suportul și ghidare la realizarea cercetărilor științifice. Studenții Alexandr Punga, Mihail Sîrghi, Ivan Gadiac, Lungu Ion (drd), Cristin Burduja, Petru Jelehovschi, Iuri Chiseli, Emmanuil Carpov, Daria Ermicev, Felicia Pojar, Gherghe Ghilețchii au prezentat rezultate științifice de valoare, cu un viitor promițător, iar rapoartele au fost publicate în culegerea Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești Ediția XXIV, Volumul I (Universitatea de Stat din Moldova » SESIUNEA NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI LA USM, EDIȚIA XXIV ). Respectiv, studenții premianți s-au pregătit pentru etapa a II a Sesiunii naționale cu participare internațională de comunicări științifice studențești Ediția XXIV, prin îmbunătățirea și perfectarea rapoartelor, dar în legătură cu situația actuală la moment în țară, aceasta nu se va desfășura. Totodată, studenții și masteranzii lucrează cu conducătorii științifici asupra tezelor de licență și master, în care vor fi incluse și rezultatele științifice prezentate la Sesiunea de comunicări științifice. 

Sincere mulțumiri studenților pentru realizările științifice și succese mari!