Laboratoare științifice

Fizica semiconductoare

Şeful grupului: prof. Nedeoglo D.D.

p1090543-300x225

Grupul de cercetări ştiinţifice efectuează:

  • obţinerea monocristalelor de ZnSe (ZnSSe, ZnS), de puritatea înaltă prin metoda transportului fizic al vaporilor;
  • prepararea substraturilor n-ZnSe:Al (n-ZnSSe:Al, n-ZnS:Al) cu parametrii electrici controlabili şi dirijabili în diapazonul larg de mărimi (de până la 20 (Ω·cm)-1), utilizaţi, de exemplu, ca material primar pentru matrici nanocompozite;
  • obţinerea cristalelor ZnSe (ZnSSe, ZnS) dopate cu d-elemente (Cr, Mn, Co, Fe, Ni);
  • cercetarea proprietăţilor optice, fotoluminescente şi galvanomagnetice ale materialelor semiconductoare.

Grupul efectuează cercetări ştiinţifice timp de 30 de ani, şi constă în mediu din 10 persoane. În componenţa grupului sunt doctor habilitat, 6 doctori în ştiinţa, doctoranzi, tineri cercetători.

Direcţia de cercetare

Grupul efectuează studierea spectrului energetic al impurităţilor şi proceselor de interacţiunea lor cu defectele proprii în monocristalele de ZnSe, utilizând spectroscopia excitonică şi studiul complex al proceselor electronice şi iradiative în domeniul larg de temperaturi.

Realizări

  • Au foste elaborate bazele fizice şi tehnologice pentru obţinerea şi doparea cu spectrul larg de impurităţi (Na, Al, Ga, In, Tl, N, Cl, I, Cu, Ag, Au, Cr, Mn, Fe, Co, Ni) a monocristalelor de ZnSe, perspective pentru utilizarea în optoelectronică şi fotonică.
  • Au fost efectuate cercetările fundamentale ale proprietăţilor electrice, luminescente şi optice ale cristalelor de ZnSe, dopate cu impurităţile menţionate.
  • Au fost propuse modelele fizice, care descriu procesele de interacţiune a defectelor impuritare cu defecte native, mecanisme de conductibilitatea zonală şi prin salturi pe impurităţi, comportarea amfoteră a unui şir de impurităţi, structura centrelor de iradiere şi mecanismele recombinării iradiative.
  • Au fost obţinute monocristalele structural perfecte de ZnSe cu conductibilitatea înaltă, ce a permis începerea cercetării nanostructurilor în baza lor.
 
Date de contact: 
str. Al.Mateevici nr.60, MD-2009, Chişinău, RM
Tel.: (+373 22) 57 75 87