Licență - Zi, Specialități

Iginergia şi managementul calităţii (licenţă, zi)

Se pregătesc specialişti în metrologie şi sisteme de măsurare, achiziţii de date, domenii cu implicaţii deosebite în industrie şi cercetare ştiinţifică, care sunt solicitaţi pe piaţa muncii. Absolvenţii obţin titlul de inginer licenţiat şi pot activa la Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, la serviciile metrologice raionale, în laboratoarele de metrologie ale întreprinderilor şi instituţiilor.

plan-imc_-14

plan-imc_-15

plan-imc_16

plan-imc_17

plan-imc_18

plan-imc_19