Laboratoare științifice

Înregistrarea fototermoplastică

Fondat în anul 1975

  • Înregistrarea informaţiei optice în timp real
  • Holografie
  • Interferografie
  • Nanocompozite
  • Elaborarea şi fabricarea purtătorilor fototermoplastici şi aparatelor pentru înregistrarea informaţiei optice, hologramelor şi interferogramelor in timp real – pînă la 3 s.
  • Holografie în timp real
  • Măsurarea dimensiunilor microobiectelor cu metode holografice
  • Interferografie în timp real
  • Structure nanocompozite pe bază de vanadium şi oxigen

 

Date de contact:
str. Al.Mateevici nr.60, MD-2009, Chişinău, RM
Tel.: (+373 22) 57 75 88, (+373 22) 57 77 47