Consiliul profesoral

Membrii Consiliului Facultăţii de Fizică şi Inginerie

 1. Nicorici Valentina – dr., conf. univ., decan
 2. Dmitroglo Liliana – dr., lect. univ., prodecan
 3. Paladi Florentin – dr. habil., prof. univ.
 4. Nedeoglo Dumitru – dr. habil., prof. univ., şef Departament
 5. Nica Denis – dr., conf. cercet., şef Departament
 6. Vatavu Sergiu, dr., conf. cercet.
 7. Gaşin Petru – dr. habil., prof. univ.
 8. Caraman Mihail – dr. habil., prof. univ.
 9. Barsuc Alexandr – dr. habil., prof. univ.
10. Evtodiev Igor – dr. habil., conf. univ.
11. Chetruş Petru – dr., conf. univ.
12. Duşciac Viorel – dr., conf. univ.
13. Lozovanu Petru – dr., conf. univ.
14. Coval Andrei – dr., conf., c.ş.s.
15. Vatavu Elmira – dr., conf. univ.
16. Ciobu Victor – lect.univ.
17. Gubceac Ghennadii – dr., lector
18. Ciorici Corneliu – stud. an.III, TI
19. Untila Carolina – stud. an.III, IMC
20. Gorbatiuc Ina  – stud. an.IV, Calculat.
21. Bulhac Daniela – masterandă an.II, PMMIM
22. Rudic Marina – stud. an. IV, TI