Nedeoglo Natalia

nat_ned_faculty

Date personale

Nedeoglo Natalia, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar

Studii

Universitatea de Stat din Chişinău, Facultate de Fízică, specialitatea – Fizica, 1996,

Universitatea de Stat din Chişinău, Institutul de Instruire Continuă, Faciltatea de Limbi Străine, specialitatea – Limbi Moderne şi Clasice, 2003

Doctorat: Universitatea de Stat din Chişinău, 2000, Universitatea Tehnologică din Lappeenranta, 2007 (PhD)

 Activitatea didactică, Departamentul  Fizica Aplicată şi Informatica

Titularul cursurilor: Fizica generală, Metrologia generală, Metrologia legală, Biofizica

Domeniul de activitate ştiinţifică: Fizica stării condensate, Cercetarea proprietăţilor galvanomagnetice, optice şi luminescente ale semiconductorilor, Studiul spectrului energetic al impurităţilor în semiconductoare. Au fost publicate peste 110 lucrări ştiinţifice, inclusiv prezentări la conferinţe internaţionale.

 Distincţii: Premiul municipal pentru tineret în domeniul ştiinţei, tehnicii, literaturii şi artelor (2007); Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru lucrări ştiinţifice ale tinerilor cercetători (2007)