Nicorici Valentina

nvDate personale

Nicorici Valentina, doctor în știinte fizico-matematice, conferențiar  universitar.

Locul  naşterii: or. Chișinău

e-mail: vnicorici@yahoo.com

Studii

Universitatea de Stat din Chişinău, Facultate de Fízică şi Matematică, specialitatea – Fizica, 1974.

Doctorat: Universitatea de Stat din Moldova, 1982.

Activitatea didactică, Departamentul  Fizica Aplicată şi Informatica

Titularul cursurilor: Fizica generală: Mecanica, Fizica moleculară; Teoria electronică a semiconductoarelor; Tehnologia materialelor și fizica vidului; Desen tehnic; Fizica dielectricilor.

Domeniul de activitate științifică

Fizica și ingineria semiconductoarelor; Cercetarea fenomenelor de transport şi a mecanismelor de împrăştiere a purtătorilor de sarcină în materialele cu banda interzisă îngustă; Investigarea proceselor electronice și  magnetice în materialele din grupul AIBIIICVI și AIIBVI.  Au fost publicate peste 160 lucrări științifice, inclusiv prezentări la conferințe naționale și internaționale, o monografie, 1 brevet de invenție,  4  lucrări didactico-metodice. 

 

Funcţii de conducere în cadrul facultății  – prodecan (2002-2015); decan ( 2015 – până în prezent)