Ingineria şi managementul calităţii (licenţă, FR)

Se pregătesc specialişti în metrologie şi sisteme de măsurare, achiziţii de date, domenii cu implicaţii deosebite în industrie şi cercetare ştiinţifică, care sunt solicitaţi pe piaţa muncii. Absolvenţii obţin titlul de inginer licenţiat şi pot…


Tehnologii informaţionale (licenţă, FR)

Specialitatea oferă posibilitatea de a studia fundamental procesul de creare, implementare şi deservire a sistemelor informaţionale corporative (în întreprinderi, organizaţii, bănci ş.a.). Se organizează grupe cu studiul aprofundat al limbii engleze. Acest program de studiu…


Calculatoare (licenţă, zi)

Domeniul de activitate profesională a absolvenţilor acestei specialităţi este elaborarea şi asamblarea sistemelor de calculatoare, exploatarea şi deservirea sistemelor de calcul, asistenţa tehnică, asigurarea funcţionalităţii componentelor calculatorului şi protecţiei informaţiei prin metode de programare. Absolvenţii…


Iginergia şi managementul calităţii (licenţă, zi)

Se pregătesc specialişti în metrologie şi sisteme de măsurare, achiziţii de date, domenii cu implicaţii deosebite în industrie şi cercetare ştiinţifică, care sunt solicitaţi pe piaţa muncii. Absolvenţii obţin titlul de inginer licenţiat şi pot…


Tehnologii informaţionale (licenţă, zi)

Specialitatea oferă posibilitatea de a studia fundamental procesul de creare, implementare şi deservire a sistemelor informaţionale corporative (în întreprinderi, organizaţii, bănci ş.a.). Se organizează grupe cu studiul aprofundat al limbii engleze. Acest program de studiu…


Fizica (licenţă, zi)

La specialitatea Fizica programa de învăţămînt include atît cursuri fundamentale de fizică generală, cît şi cursuri specializate, axate pe diferite domenii ale fizicii (fizica semiconductorilor, fizica teoretică, fizica şi informatica). Studenţii urmează şi modulul psihopedagogic….Fizica şi ingineria nanomaterialelor şi sinergetica “E.P.Pokatilov”

e-p-pokatilov

Fizician, domeniul ştiinţific: fizica corpului solid şi nanofizica. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1973), profesor universitar (1973). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1989). Membru titular al Academiei de Ştiinţe Reale a Rusiei…Înregistrarea fototermoplastică

Fondat în anul 1975 Înregistrarea informaţiei optice în timp real Holografie Interferografie Nanocompozite Elaborarea şi fabricarea purtătorilor fototermoplastici şi aparatelor pentru înregistrarea informaţiei optice, hologramelor şi interferogramelor in timp real – pînă la 3 s….


Fizica semiconductoare

p1090543-300x225

Şeful grupului: prof. Nedeoglo D.D. Grupul de cercetări ştiinţifice efectuează: obţinerea monocristalelor de ZnSe (ZnSSe, ZnS), de puritatea înaltă prin metoda transportului fizic al vaporilor; prepararea substraturilor n-ZnSe:Al (n-ZnSSe:Al, n-ZnS:Al) cu parametrii electrici controlabili şi…


Membrii Consiliului Facultăţii de Fizică şi Inginerie

 1. Nicorici Valentina – dr., conf. univ., decan  2. Dmitroglo Liliana – dr., lect. univ., prodecan  3. Paladi Florentin – dr. habil., prof. univ.  4. Nedeoglo Dumitru – dr. habil., prof. univ., şef Departament  5. Nica Denis – dr.,…

observatory