Fizica (licenţă, zi)

La specialitatea Fizica programa de învăţămînt include atît cursuri fundamentale de fizică generală, cît şi cursuri specializate, axate pe diferite domenii ale fizicii (fizica semiconductorilor, fizica teoretică, fizica şi informatica). Studenţii urmează şi modulul psihopedagogic….Fizica şi ingineria nanomaterialelor şi sinergetica “E.P.Pokatilov”

e-p-pokatilov

Fizician, domeniul ştiinţific: fizica corpului solid şi nanofizica. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1973), profesor universitar (1973). Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1989). Membru titular al Academiei de Ştiinţe Reale a Rusiei…Înregistrarea fototermoplastică

Fondat în anul 1975 Înregistrarea informaţiei optice în timp real Holografie Interferografie Nanocompozite Elaborarea şi fabricarea purtătorilor fototermoplastici şi aparatelor pentru înregistrarea informaţiei optice, hologramelor şi interferogramelor in timp real – pînă la 3 s….


Fizica semiconductoare

p1090543-300x225

Şeful grupului: prof. Nedeoglo D.D. Grupul de cercetări ştiinţifice efectuează: obţinerea monocristalelor de ZnSe (ZnSSe, ZnS), de puritatea înaltă prin metoda transportului fizic al vaporilor; prepararea substraturilor n-ZnSe:Al (n-ZnSSe:Al, n-ZnS:Al) cu parametrii electrici controlabili şi…


Membrii Consiliului Facultăţii de Fizică şi Inginerie

 1. Nicorici Valentina – dr., conf. univ., decan  2. Dmitroglo Liliana – dr., lect. univ., prodecan  3. Paladi Florentin – dr. habil., prof. univ.  4. Nedeoglo Dumitru – dr. habil., prof. univ., şef Departament  5. Nica Denis – dr.,…

observatory


Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Fizică (AAFF)

În rezultatul discuţiilor, prealabile între un grup de profesori şi a informaţiilor adunate la Facultatea de Fizică şi Inginerie a Universităţii de Stat din Moldova s-a constituit „Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Fizică” (AAFF).Adunarea membrilor fondatori…