Activităţi studenţeşti, Noutăți

Perzentarea proiectului la OpenGL a studentului Socolovschi Dima, Grupa TI-34 , coordonator, lector univ. Sprincean Veaceslav