Despre noi, Doctorat, Noutăți

PRIMUL DOCTOR ÎN ȘTIINȚE ÎN DOMENIUL „INGINERIA MEDIULUI” LA USM

Comunitatea științifică a Universității de Stat din Moldova și-a îmbogățit palmaresul cu încă un doctor în științe, primul pentru domeniul Ingineria Mediului. La data de 25 noiembrie 2020, Alisa Moșneaga, lector universitar la Facultatea de Fizică și Inginerie, a susținut teza de doctorat, cu tema: „Studii și cercetări privind influența factorilor fizici asupra germinării și creșterii unor specii de plante de cultură”. Evenimentul a avut loc în rezultatul unei frumoase colaborări dintre USM și Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România, fiind o teză realizată în cotutelă. Autoarea tezei abordează în lucrarea sa problematica studierii stimulării ecologice și nestresante a materialelor vegetale, utilizând factorii fizici, așa cum sunt: radiația laser, câmpul electric de intensitate joasă, frecvențele acustice, factorii astrofizici, lichidele ozonate, materialele compozite pe bază de nanoclusteri de carbon, argilă și lignoceluloză. Cercetările teoretice și experimentale cu privire la biostimularea creșterii culturilor agricole prin metodele fizice prezentate în această lucrare, constituie o încercare de a oferi printr-o analiză detaliată, relațiile de dependență dintre factorii fizici și germinarea semințelor, inclusiv creșterea plantelor. Radiația laser cu lungimile de undă de 532 nm și 628 nm, frecvențele acustice din gama (0,1-9) kHz, câmpul electric de tensiune joasă, lichidele ozonate, materialele compozite pe bază de nanoclusteri de carbon  și cele pe bază de argilă-lignoceluloză, precum și factorii astrofizici au contribuit la accelerarea procesului de germinație și au intensificat procesul de creștere al plantelor.

Totodată, au fost elaborate unele modele matematice cu privire la identificarea corelațiilor existente între influența factorilor fizici asupra procesului de germinare și creștere a plantelor de cultură. În urma verificării modelelor matematice valorile erorilor relative s-au încadrat în intervale mici, cu unele excepții, ceea ce confirmă și coeficienții de corelație mari, respectiv veridicitatea modelului matematic, care îl recomandă pentru rezolvarea și a altor situații care pot apărea, și, de ce nu, pentru efectuarea anumitor prognoze în practica agricolă.

Conducători științifici ai tezei doctorat au fost Prof.univ.dr. ing. Valentin NEDEFF din partea Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și Conf. univ.dr. șt. fiz-mat. Petru LOZOVANU din partea USM, iar în calitate de referenți oficiali au fost Prof.univ.dr.hab. Florentin PALADI, USM, Prof.univ.dr.ing. Gheorghe SIN, Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară din Bucureşti, România, Prof.univ.dr. Maricel AGOP, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România și Conf.univ.dr.ing. Emilian Florin MOȘNEGUȚU, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România. Membrii comisiei de evaluare au felicitat doctoranda, cât și conducătorii științifici pentru alegerea unei teme de maximă actualitate, relatând că au rămas profund  impresionați de volumul de muncă, de natura materialelor consultate şi prezentate, de capacitatea de sinteză și de caracterul său practic. Dumnealor au menționat că studiile teoretice și rezultatele experimentale din cadrul acestei lucrări pot constitui un material util și totodată indispensabil în abordarea altor teme similare din domeniu pentru optimizarea proceselor de creștere a plantelor în condiții ecologice. Pentru clarificarea tuturor influențelor care există între metodele fizice de pretratare și dezvoltarea plantelor este necesar ca cercetările viitoare să aibă loc și în condiții de câmp și să fie investigat mecanismul de acțiune a factorilor fizici asupra nivelului biofizic, biochimic și genetic.

La final, având în vedere originalitatea tezei de doctorat, inclusiv dezvoltarea modelului matematic respectiv, precum și încadrarea rezultatelor experimentale într-un sistem riguros, membrii comisiei, prin decizie unanimă, i-au  acordat calificativul „foarte bine”, precizând că rezultatele obținute vor deschide noi orizonturi.

O felicităm pe dna doctor, Alisa Moșneaga,   cu ocazia acestei realizări profesionale și personale! Îi dorim realizări frumoase în continuare, multă sănătate și putere de muncă pentru a vă continua cu aceeași pasiune și competență activitatea profesională.

 

Corpul profesoral 

al Facultății de Fizică și Inginerie