AAFF, Absolvenți, Consiliul profesoral, Licență - Zi, Licență – FR, Masterat, Noutăți