Activităţi studenţeşti

Sesiunea națională de comunicări științifice studențești – 2015, etapa I, la Facultatea de Fizică și Inginerie

La Facultatea de Fizică și Inginerie, de regulă, Conferința științifică studențească este un eveniment important și așteptat. Prima etapa a ediției a XIX-a “Sesiunea națională de comunicări științifice studențești” a avut loc la data de 26 februarie 2015. Menționăm, că conferința studențească este mereu o ocazie  reușită pentru achiziții intelectuale și dezvoltarea profesională a studenților, aprofundarea unor aspecte științifice în practica curentă și nu în ultimul rînd, pentru dezvoltarea aptitudinilor de comunicare la susținerea unui discurs public.