AAFF

Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Fizică (AAFF)

În rezultatul discuţiilor, Dusciac Vprealabile între un grup de profesori şi a informaţiilor adunate la Facultatea de Fizică şi Inginerie a Universităţii de Stat din Moldova s-a constituit „Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Fizică” (AAFF).Adunarea membrilor fondatori pentru constituirea AAFF a avut loc la 20 martie 2014.
La adunare s-au discutat următoarele chestiuni: 
1) Cu privire la constituirea Asociaţiei;
2) Examinarea şi aprobarea statutului Asociaţiei;
3) Alegerea organelor de conducere şi control ale Asociaţiei,;
4) Cu privire la înregistrarea Asociaţiei şi desemnarea persoanei responsabile de procedura de înregistrare; 
5) Cu privire la adoptarea şi înregistrarea simbolicii Asociaţiei.

În rezultatul deliberărilor amicale, toate problemele au fost soluţionate şi s-au votat unanim hotărârile necesare. În rezultat, a fost constituită Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Fizică, s-au adoptat statutul şi simbolica Asociaţiei şi au fost alese organele de conducere şi control ale Asociaţiei.

În componenţa Organului de conducere al Asociaţiei – Consiliul de Administrare au intrat următorii fizicieni: Duşciac Viorel, dr., conf. univ. – Preşedintele Asociaţiei; Paladi Florentin, dr. habil., prof. univ., decanul facultăţii – Vicepreşedinte; Gaşin Petru, dr. habil., prof. univ.; Nicorici Valentina, dr., conf. univ.; Dmitroglo Liliana, lector superior, secretar al AAFF. Membri ai Comisiei de Cenzori au devenit: Ciobu Victor, lector superior – Preşedinte; Constantinov Boris, dr., profesor, grad didactic superior; Chetruş Petru, dr., conf. univ.; Borsuc Alexandru, dr. habil., prof. univ.; Curlicovschi Alisa, lector superior.

Propunându-și să contribuie la dezvoltarea, consolidarea și progresul tehnico-științific al societății civile din Republica Moldova, Asociația Absolvenților Facultății de Fizică are drept scop primordial să propage valorile general-umane prin învățământul, cercetările și investigațiile din domeniile fizicii, să contribuie la afirmarea profesională și socială a membrilor săi, să faciliteze punerea în valoare publică a competențelor absolvenților Facultății de Fizică a Universității de Stat din Moldova și contribuția lor la creșterea prestigiului atât al acestei instituții cu o istorie de aproape 70 de ani de activitate, cât și al altor structuri de stat și private în care activează absolvenții facultății.

Membri ai Asociației Absolvenților Facultății de Fizică pot deveni, la dorință, absolvenții Facultății de Fizică și Inginerie a Universității de Stat din Moldova, acei care au absolvit atunci când facultatea se numea „Facultatea de Fizică” și acei care au absolvit atunci când fizica era subdiviziune a Facultății de Fizică și Matematică a Universității de Stat din Chișinău. Alți doritori, care n-au absolvit facultatea noastră, dar au contribuit și contribuie la dezvoltarea facultăţii și/sau la activitatea Asociației, pot deveni membri de Onoare ai AAFF.

Suntem convinși și siguri că fiecare, care a absolvit cândva sau mai recent facultatea noastră, nu va ezita să devină membru al Asociației. Pentru aceasta este necesar să facă cunoștință cu statutul Asociației și să completeze online cererea de aderare și copia diplomei de absolvire a facultății. Amănuntele se găsec pe site-ul Asociației 
http://phys.usm.md/Anunturi/aaff/

Adunarea de constituire a luat decizia ca unitatea convențională care va fi cotizată de fiecare membru la aderare și cea anuală să fie de 20 lei. Conturile băncii unde se vor putea depune cotizațiile vor fi anunțate pe site ulterior, după înregistrarea Asociației.

În final, aducem sincere mulțumiri tuturor celora, care aflând despre constituirea Asociației ne-au trimis mesaje de felicitare, susținere și încurajare. Suntem convinși că împreună vom contribui la ridicarea competitivității Republicii Moldova pe arena internațională.

001