Tamara Potlog

pot

Tamara Potlog, doctor în știinte fizico-matematice, conferențiar universitar Departamentul Fizică Aplicată și Informatică, sef al LCȘ Interdisciplinar  “Materiale organice/anorganice în optoelectronică.

 Date de contact: e-mail: tpotlog@gmail.com

Tel: 37369953854; Fax: 372 22244248.

Temele principale ale cercetărilor dr. in șt. fiz-mat. Tamara Potlog sunt reprezentate de fizica corpului solid si stiința materialelor cuprinzînd materialele anorganice si organice sub formă de straturi subțiri sau nanostructuri cu aplicații în dispozitive fotovoltaice, senzori  si fotosensibilizatori pentru  terapia fotodinamică.

Caracterul interdisciplinar al cercetarilor este evident in proiectele de cercetare atît naționale, cît si internaționale, cum ar fi:

Cursuri predate/Seminarii/Laboratoare organizate:

Cursuri: Fizica Dielectricilor, Fizica I, Fizica II: Electricitate si Magnetism, Bazele Cristalografiei, Bazele Electrotehnicii si Electronicii, Proiectarea Convertoarelor de Energie Solara, Bazele Fizicii Tehnicii de Calcul, Proiectarea circuitelor electronice.

Seminarii: la toate disciplinele de mai sus in afară de Fizica Dielectricilor.

Laboratoare de: Fizica I, Electricitate si Magnetism, Proiectarea Convertoarelor de Energie Solară, Modelarea

circuitelor electronice cu “Electronic Workbench”.

 

 „Development of Flexible single and tandem II-VI Based High Efficiency Thin Film Solar Cells”, FP7, 2009-2013;

 „Convertoare fotovoltaice pe bază de compuşi binari cu straturi nanostructurate de TiO2” Program bilateral Romania-Moldova, 2012-2014;

“Optimizarea proprietatilor fizice ale straturilor nanostructurate TiO2 prin dopare cu 3d elemente pentru aplicatii în tehnologii de monitorizare a mediului, de stocare  si conversie a  energiei solare, Proiect de mobilitate Erasmus-Mundus, 2015-2016;

 “Development of metal-phthalocyanine-polymer composite material for photodynamic therapy and photon harvesting in bulk heterojunction photovoltaic devices”  Program bilateral Japonia-Moldova, 2017-2018;

Proiect institutional „Celule solare multi-jonctiune pe baza straturilor subțiri nanostructurate din semiconductori organici și anorganici”, 2015-2018.