Licență – FR, Specialități

Tehnologii informaţionale (licenţă, FR)

Specialitatea oferă posibilitatea de a studia fundamental procesul de creare, implementare şi deservire a sistemelor informaţionale corporative (în întreprinderi, organizaţii, bănci ş.a.). Se organizează grupe cu studiul aprofundat al limbii engleze. Acest program de studiu va include structura şi principiile de funcţionare a computerelor; principiile de organizare şi funcţionare a sistemelor de operare; sisteme de comunicare şi reţele de calculatoare; programarea orientată pe obiecte; proiectarea şi administrarea bazelor de date; programarea aplicaţiilor WEB. După absolvire studenţii vor obţine titlul de inginer licenţiat. Vor putea lucra ca programatori, administratori de reţea sau administratori ai bazelor de date.

plan-ti_-14ff_
plan-ti_-15ff_
plan-ti_-16ff

plan-ti_-17ff

plan-ti_-18fr

plan-ti_-19fr