Anunț!

În atenția studenților  de la învățământ cu frecvență redusă, specialitățile Tehnologia informației,  Inginerie și managementul calității!!! Sesiunea ordinară (de iarnă) se va desfășura în perioada 03.12.21 – 23.12.21. Orarul este plasat pe site-ul facultății http://phys.usm.md/ . În legătură cu situația pandemică din țară, sesiunea se va desfășura …