Anunț!

În atenția studenților  de la învățământ cu frecvență redusă,

specialitățile Tehnologia informației,  Inginerie și managementul calității!!!

Sesiunea ordinară (de iarnă) se va desfășura în perioada 03.12.21 – 23.12.21. Orarul este plasat pe site-ul facultății http://phys.usm.md/ .

În legătură cu situația pandemică din țară, sesiunea se va desfășura în regim on-line.

Urgent, toți studenții achită integral taxa de studii (2750 lei), iar cei care n-au achitat taxa de studii, nu vor fi admiși la examene!!! 

Cu orice întrebare vă adresați la decanat (331/4, 333/4).

Tel. de contact: 069604411; 067560050.

Calendarul academic al sesiunilor este plasat pe site-ul facultății!

    Decanatul