ANUNȚ

Miercuri, 24 noiembrie 2021, ora 16.00, va avea loc ședința Departamentului Fizica
Teoretică „Iu. Perlin”, în cadrul căreia vor fi prezentate și discutate rapoartele, privind
activitatea didactică, științifico-didatică și extra-curriculară ale candidaților la funcția
științifico-didactică de conferențiar universitar, după cum urmează:

  1. Gurău Virginia, dr., conf. univ.
  2. Vatavu Elmira, dr., conf. univ.

Ședința departamentului va fi organizată în format on-line: https://meet.google.com/mte-rhjx-awu