Blog

Universitatea de Stat din Moldova

În atenția studenților de la USM!

La 26.03.2022 Facultatea de Matematică și Informatică în colaborare cu Facultatea de Fizică și Inginerie organizează Olimpiada de Informatică a Studenților USM. Evenimentul reprezintă un concurs de programare pentru studenții de la ciclul I licență și pentru cei de la anul I masterat. Vă invităm să Vă înscrieți la acest Concurs! Evenimentul se va desfășura…
Citește mai mult

Sesiunea Națională cu Participare Internațională de Comunicări Științifice Studențești, Ediția XXVI-

La data de 24 februarie, la facultatea de Fizică și Inginerie s-a desfășurat Sesiunea Națională cu Participare Internațională de Comunicări Științifice Studențești, Ediția XXVI-a, care deja a devenit o tradiție. La eveniment, alături de membrii facultății a participat și membrul de onoare al Comitetului organizatoric, dl Ștef Marius, dr., conf.univ., prodecanul facultății de Fizică a…
Citește mai mult

Sesiunea naționlă cu participare internațională de comunicări științifice studențești, ediția a XXVI-a

          Stimați studenți și masteranzi,  Atelierul Fizică și Inginerie vă invită să participați la cea de a XXVI-a Ediție a Sesiunii naționale cu participare internațională de comunicări științifice studențești, care va avea loc în data de 24.02.2021, orele 13.00 în format online. / Linkul evenimentului: https://meet.google.com/vms-jgwm-qjv           Vă…
Citește mai mult

AVIZ

Compania „Cedacri International” organizează cursul „Dezvoltare de aplicații Java” pentru studenţii şi masteranzii Facultăţilor Matematică şi Informatică, Fizică și Inginerie (preferabil de la ultimul an de studii). Cursul va avea loc în perioada februarie – martie 2022 (începutul de la 1 februarie), conform următorului orar prealabil (orarul va fi flexibil): Miercuri, 18:30-20:00 Vineri, 18:30-20:00 Sâmbătă,…
Citește mai mult

Default presentation slide – la Facultatea de Fizica si Inginerie

Default presentation slide – la Facultatea de Fizica si Inginerie Download

AVIZ

Luni, 20.12.2021, ora: 15-00 va avea loc Ședința extraordinară comună a Departamentului Fizica Teoretică „Iu. Perlin” și a Departamentului Fizica Aplicată și Informatica Ordinea de zi: prezentarea rezultatelor științifice obținute în cadrul elaborării tezei de doctor în științe fizice cu titlul: „Studiul dinamicii cuantice în sistemele moleculare dipolare” (specialitatea 131.01 – Fizica matematică), Autor: MÎRZAC Alexandra…
Citește mai mult

ZILELE DE INFORMARE ERASMUS+ MOLDOVA

Zilele de informare Erasmus+ Moldova — www.usm.md

Anunț!

În atenția studenților  de la învățământ cu frecvență redusă, specialitățile Tehnologia informației,  Inginerie și managementul calității!!! Sesiunea ordinară (de iarnă) se va desfășura în perioada 03.12.21 – 23.12.21. Orarul este plasat pe site-ul facultății http://phys.usm.md/ . În legătură cu situația pandemică din țară, sesiunea se va desfășura în regim on-line. Urgent, toți studenții achită integral taxa de…
Citește mai mult

International student IT competition

Dear Colleagues!  We invite you and your students to take part in the International competition of student research papers Black Sea Science 2022 in the category „Information technology, automation and robotics”. The nomination covers many areas, united by the modern term „Industry 4.0”.  The aim of the competition is to expand international relations and attract…
Citește mai mult

ANUNȚ!

Luni, 29 noiembrie 2021, ora 14.00, va avea loc ședința Departamentului Fizică Aplicată și Informatică, în cadrul căreia va fi prezentat și discutat rapoartul, privind activitatea didactică, științifico-didatică și extra-curriculară al candidatului la funcția științifico-didactică de conferențiar universitar, după cum urmează: Sirkeli Vadim Ședința departamentului va fi organizată în format on-line:  https://meet.google.com/mte-rhjx-awu