Decanatul Facultății de Fizică și Inginerie

Str. Al. Mateevici 60, bloc4, bir. 331

e-mail: decnat.ffi@gmail

  • Decan – Dmitroglo Liliana, dr., conf. univ. 

Tel.:       067560050 (serviciu), 069604411 (personal),

bir.         331

  • Prodecan – Beldiga Maria, dr., conf. univ.

Tel.:      067317713 (serviciu), 069727699 (personal)

bir.        333

  • Metodist Leca Ludmila

Tel.:      022244386

bir.        331

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved