Compania „Cedacri International” organizează cursul „Dezvoltare de aplicații Java” pentru studenţii şi masteranzii Facultăţilor Matematică şi Informatică, Fizică și Inginerie (preferabil de la ultimul an de studii). Cursul va avea loc în perioada februarie – martie 2022 (începutul de la 1 februarie), conform următorului orar prealabil (orarul va fi flexibil):

  • Miercuri, 18:30-20:00
    Vineri, 18:30-20:00
    Sâmbătă, 9:00-12:00

Doritorii se vor înscrie prin expedierea unui mesaj pe adresa grigorcea@gmail.com până la data de 27 ianuarie 2022.
În mesaj se vor indica: Nume Prenume, Grupa, E-mail, Telefon de contact.

Subiectul mesajului: JAVA

Published Thursday January 20th, 2022
Maps
Contacts
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved