La data de 24 februarie, la facultatea de Fizică și Inginerie s-a desfășurat Sesiunea Națională cu Participare Internațională de Comunicări Științifice Studențești, Ediția XXVI-a, care deja a devenit o tradiție. La eveniment, alături de membrii facultății a participat și membrul de onoare al Comitetului organizatoric, dl Ștef Marius, dr., conf.univ., prodecanul facultății de Fizică a Universității de Vest din Timișoara. La Sesiune au fost prezentate rezultate remarcabile de către studenții și masteranzii facultății și a Universității de Vest din Timișoara, România, în domeniul fizicii, tehnologiei informației și comunicațiilor, ingineriei și managementului calității. Premianților li s-au oferit diplome de gradul I, II, III și mențiune, preum și premii bănești, cu suportul Asociației Absolvenților Facultății de Fizică. Le dorim succese tuturor participanților și realizări de perspectivă!

 

Published Friday February 25th, 2022
Maps
Contacts
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved