Pe 28 septembrie 2021 Sprincean Veaceslav, lector la Facultatea de Fizică și Inginerie (USM), Șeful Laboratorului Educație pentru Drone „eDrone” împreuna cu decanul Facultății de Istorie și Filosofie dr. Sergiu Matveev, cu susținetea directorului Liceului cu profil sportiv din s. Lipoveni (r-nul Cimislia) Grigore Bârsa, au demarat o serie de lecții publice pentru elevii r-nului Cimislia, ediția 2021-2022.
La întrunire elevii liceului din Lipoveni, dar și din alte licee conectați online, au fost familiarizați cu modulul ”Educatie pentru drone” (dr. Veaceslav Sprincean) care a inclus mai multe unități de conținut:
1. Arhitectura dronelor
2. Avionica dronelor
3. Echipamente pentru măsurători și monitorizare
4. Tehnici de pilotare
5. Prelucrarea datelor măsurătorilor
6. Drept și elemente de reglementare a dronelor
7. Mentenanța dronelor
8. Aplicații civile
În cadrul celei de-a doua componente a modulului au fost realizate aplicatii practice cu drona (dr. V. Sprincean, dr. S. Matveev) și anume prospecțiuni aeriene în teritoriul comunei Lipoveni. În vizorul echipei de cercetare și liceenilor s-a aflat situl arheologic cu mai multe nivele de locuire Lipoveni II-La Nisipărie. Pentru efectuarea prospecțiunilor a fost utilizat un aparat de zbor fără pilot (UAV): Phantom 4 pro. Imaginile căpătate vor fi prelucrate cu ajutorul a două softuri, folosite pe larg în fotogrammetrie, Pix4D și AgiSoft care vor permite cartografierea 2D a microzonei menționate. Dar, ca urmare a prelucrării imaginilor se va reuși obținerea și a modelului 3D al terenului; modelului digital de teren (DTM), modelului digital de elevație (DEM), modelului de suprafață digitală (DSM), hărții de reflectanță, hărții ortomosaice și hărții termale.
Rezultatele cercetării vin, pe de o parte să completeze cunoștințele noastre cu privire la: relieful microzonei Lipoveni, locul amplasării unor structuri arheologice etc., iar pe de alta, să demonstreze elevilor capacitățile tehnologiilor contemporane și posibilitățile de formare a competențelor la diferite domenii în cadrul Universității de Stat din Moldova.
   
Published Tuesday September 28th, 2021
Maps
Contacts
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2022 © All Rights Reserved