Sesiunea Națională cu Participare Internațională de Comunicări Științifice Studențești, Ediția XXVI-

La data de 24 februarie, la facultatea de Fizică și Inginerie s-a desfășurat Sesiunea Națională cu Participare Internațională de Comunicări Științifice Studențești, Ediția XXVI-a, care deja a devenit o tradiție. La eveniment, alături de membrii facultății a participat și membrul de onoare al Comitetului organizatoric, dl Ștef Marius, dr., conf.univ., prodecanul facultății de Fizică a Universității de Vest din Timișoara. La Sesiune au fost prezentate rezultate remarcabile de către studenții și masteranzii facultății și a Universității de Vest din Timișoara, România, în domeniul fizicii, tehnologiei informației și comunicațiilor, ingineriei și managementului calității. Premianților li s-au oferit diplome de gradul I, II, III și mențiune, preum și premii bănești, cu suportul Asociației Absolvenților Facultății de Fizică. Le dorim succese tuturor participanților și realizări de perspectivă!