Noutați și Anunțuri

INVITAȚIE LA ZIUA ITNTERNAȚIONALĂ A MUZEELOR 2022

Muzeul Național de lstorie a Moldoveivi vă invită la unul dintre cele mai importante evenimente din viața comunității mondiale a muzeelor – Ziua lnternațională a Muzeelor, care anul acesta va purta genericul ,,Puterea muzeelor”. Consiliul lnternațional al Muzeelor (ICOM) a instituit Ziua lnternalională a Muzeelor …

Hackathon 2022! (Rezultate)

La data de 06.05.2022, a avut loc deschiderea Hackathonul organizat de Facultatea de Fizica și Inginerie. La deschidere au fost prezenți: decana FFI, doamna Dmitroglo Liliana, prodecana FFI, doamna Beldiga Maria; precum și sponsorul acestui eveniment: “Cristalion-Plus” SA. În această zi studenții anului III au …